blogas.raskakcija.lt

Kol Gedimino 11 sapalioja, kad “rinka viską sutvarkys”, JK Konkurencijos ir rinkų tarnyba imasi veiksmų

Didelės degalinių maržos kelia nerimą Konkurencijos ir rinkų tarnyba (CMA)

Naujausioje CMA kelių transporto degalų stebėsenos ataskaitoje nurodoma, kad nuo sausio pabaigos degalinėse kainos padidėjo, o maržos ir skirtumai viršijo vidutines.

Rinkos tyrimo metu CMA nustatė, kad degalų maržos vis dar yra didelės, todėl turi įsigalioti nauji “Pumpwatch” įgaliojimai, kad vairuotojai galėtų gauti duomenis apie kainas realiuoju laiku – taip bus skatinama konkurencija.

Konkurencijos ir rinkų tarnyba (CMA) renka duomenis iš degalų mažmenininkų pagal laikinąją schemą, kuri išlieka savanoriška, kol vėliau šiais metais įsigalios įstatymu nustatyti privalomi CMA įgaliojimai rinkti informaciją.

Dan Turnbull, CMA vyresnysis rinkų direktorius, sakė: “Nuo sausio mėn. didėjant degalų kainoms, vairuotojai jaučia sunkumus. Ypač didelį susirūpinimą mums kelia didelės maržos, kurios rodo susilpnėjusią konkurenciją ir nėra geras ženklas vairuotojams. Šiandienos ataskaita patvirtina, kad reikia kuo greičiau pradėti taikyti “Pumpwatch” ir teisės aktais nustatytus įgaliojimus, siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją šioje rinkoje ir geresnes sąlygas JK vairuotojams.”

Degalinių maržos

Ataskaitoje teigiama, kad mažmenininkų degalų maržos – skirtumas tarp to, kiek mažmenininkas moka už degalus, ir to, už kiek juos parduoda, – išlieka didelės, kaip ir CMA rinkos tyrimo metu.

Vertinant procentais, 2017 m. prekybos centrų maržos sudarė 4 %, o 2022 m. (tais metais, kai CMA atliko rinkos tyrimą) jos padidėjo iki 7,6 %, o 2023 m. – iki 7,8 %. Kitų mažmenininkų maržos 2017 m. buvo 6,4 %, 2022 m. jos padidėjo iki 7,3 %, o 2023 m. – iki 9,1 %.

Toks nuolatinis degalinių maržų lygio augimas kelia susirūpinimą ir leidžia manyti, kad pagrindinė CMA rinkos tyrimo išvada, kad bendras konkurencijos intensyvumo lygis mažmeninėje kelių transporto degalų rinkoje susilpnėjo, išlieka aktuali. Tai rodo, kad svarbu, jog vyriausybė kuo greičiau įgyvendintų CMA rekomendacijas dėl teisės aktais nustatytos stebėsenos funkcijos ir teisės aktais nustatytos degalinių paieškos sistemos, nes tai padės padidinti konkurenciją rinkoje.

Duomenų rinkimas

CMA pateikė prašymus pateikti informaciją: “Applegreen – Petrogas”, “Asda”, “Bp”, “Esso”, “Euro Garages Ltd”, “Morrisons”, “Moto Hospitality”, “Motor Fuel Group”, “Rontec”, “Sainsburys”, “Shell”, “Tesco” ir “Welcome Break”. Iš visų, išskyrus “Shell”, atsakymai buvo gauti laiku, kad juos būtų galima įtraukti į ataskaitą.

Laikinosios kainodaros duomenų schema

Atskirai, CMA sukurtoje laikinoje kainų duomenų rinkimo sistemoje šiuo metu dalyvauja 14 mažmenininkų, atstovaujančių maždaug 40 % JK degalinių ir daugiau nei 65 % parduodamų degalų. Šiais duomenimis naudojasi trečiosios šalys, pavyzdžiui, petrolprices.com ir AA, teikdamos atvirą ir skaidrią informaciją apie kainas.

JK vyriausybė pritarė CMA rekomendacijoms

CMA rekomendavo Jungtinėje Karalystėje įdiegti naują degalinių paieškos sistemą ir degalų stebėseną. JK vyriausybė pritarė šioms rekomendacijoms.

Vyriausybės siūloma “Pumpwatch” schema leis vairuotojams palyginti degalų kainas realiuoju laiku, naudojantis navigacijos programėlėmis, automobilyje esančiais prietaisais ir palyginimo svetainėmis.

2024 m. sausio 16 d. Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) paskelbė savo “Skaitmeninių rinkų, konkurencijos ir vartotojų” įstatymo projekto pakeitimą, kuriuo CMA suteikiami būtini įgaliojimai rinkti informaciją, kad galėtų vykdyti oficialią mažmeninės kelių transporto degalų rinkos stebėseną.

Šaltinis: High fuel margins ‘concerning’ CMA finds

Rezultas: “Degalų kainų skaidrumas “sugrąžina konkurenciją”, nes benzinas atpigo 2,50 svarų sterlingų už baką”

Beveik 500 degalinių siūlo benzino už mažiau nei 1.40 GBP (1 GBP = 1.18 Eur) už litrą. AA teigimu, degalų kainų skaidrumas pradeda grąžinti konkurenciją į rinką, nes benzino kainos mažėja 2,50 GBP už baką.

“Degalų mažmenininkai užtruko, kol pradėjo veikti, tačiau CMA degalų kainų skaidrumo sistema jau pradeda rodyti savo potencialą. Vairuotojų nukreipimas į pigių degalų degalines, taip darant spaudimą kitoms, turės daug didesnį poveikį degalinių kainoms”, – sakė AA atstovas Luke Bosdet.

Degalų kainų skaidrumo schema tapo įstatymu pagal 2024 m. Skaitmeninių rinkų, konkurencijos ir vartotojų įstatymą po to, kai praėjusį mėnesį jis buvo priimtas parlamente. Jos įgyvendinimas, pagal kurį mažmenininkai privalės atvirai ir realiuoju laiku dalytis degalų kainomis, turėtų įvykti rudenį, kai bus baigtos konsultacijos.

Šaltinis: “Pumpwatch fines for forecourts won’t stop ripoff pump prices

Tarptautinė aplinka

Panašios teisės aktais nustatytos atvirų duomenų sistemos buvo priimtos kitose šalyse, siekiant pagerinti vartotojų galimybes susipažinti su dabartinėmis degalų kainomis, kurias nagrinėjome kaip pavyzdžius, rengdami JK sistemą. Vokietija, Austrija, Danija, Čilė ir kelios Australijos valstijos skirtingai sėkmingai įdiegė atvirų duomenų apie degalų kainas sistemas.

Vokietija

Vokietijos degalų rinkos skaidrumo skyrius (MTU) reikalauja, kad visos įmonės, valdančios PFS arba turinčios teisę nustatyti jų kainas, per penkias minutes nuo kainos pakeitimo praneštų apie bet kokius kainos pokyčius. MTU renka duomenis apie kainas iš maždaug 14 750 (apie 2018 m.) degalinių ir dalijasi šiais duomenimis su maždaug 50 registruotų trečiųjų šalių, kuriomis vartotojai gali naudotis ieškodami naujausių kainų netoliese esančiose degalinėse.

MTU vertinimo ataskaitoje nustatyta, kad skaidrumas vartotojams labai padidėjo, todėl vartotojai gali rinktis turėdami daugiau informacijos ir apsipirkti ieškodami pigesnių degalų. Be to, ši schema sukūrė naują kainų palyginimo priemonių rinką. Kitame tyrime nustatyta, kad ji taip pat paskatino konkurenciją tarp PFS, o nuo jos įdiegimo kainų maržos sumažėjo apie 20 %. 2020 m. atliktas akademinis tyrimas, kuriame daugiausia dėmesio skirta Vokietijos rinkai, tai dar labiau patvirtino ir nustatė, kad dėl atvirų duomenų sistemos Vokietijoje kainos sumažėjo. Jame taip pat nurodyta, kad ankstesnės mažmeninės maržos sumažėjo 13 %.

Vokietijos degalų MTU prižiūri keitimosi duomenimis apie kelių transporto degalų kainas sistemą ir atlieka rinkos stebėsenos funkciją.

Panašiai kaip ir Australijos konkurencijos ir vartotojų teisių komisija (ACCC), degalų MTU skelbia reguliarias metines ataskaitas, ad hoc dokumentus, kuriuose pateikiami duomenys ir analizė, ir sektoriaus tyrimus.

Austrija

Austrijos energetikos reguliavimo institucija (E-Control) renka ir apibendrina degalų kainas, kurias pateikia PFS, ir pateikia jas vartotojams savo interneto svetainėje. Kainas PFS gali didinti tik vieną kartą per dieną 12 val. ir apie pokytį turi pranešti per 10 minučių, tačiau kainų mažinimas neribojamas – apie pokyčius reikia pranešti per 30 minučių. Atlikus paiešką, vartotojams rodomos dešimt artimiausių PFS, tačiau tik penkių pigiausių PFS kainos – taip siekiama išvengti kainų didėjimo.

2018 m. atlikus Austrijos degalų kainų fiksavimo įstatymo (kuriuo ribojama PFS galimybė didinti kainas daugiau nei vieną kartą per dieną) tyrimą nustatyta, kad jis gali būti laikomas iš dalies sėkmingu, nes, atrodo, skatino konkurenciją ir todėl didino vartotojų gerovę.

Australijos konkurencijos ir vartotojų teisių komisija kelių degalų rinką stebi nuo 2008 m., kai atsakingas ministras nurodė jai trejus metus stebėti bešvinio benzino produktų kainas, sąnaudas ir pelno maržas bei pateikti metinę ataskaitą. Ministro nurodymas buvo ne kartą pratęstas, o paskutinį kartą 2022 m. gruodžio mėn. įgaliojimai buvo išplėsti, įtraukiant dyzeliną ir suskystintas naftos dujas.

ACCC funkcijos yra rengti kainų tyrimus; nagrinėti siūlomus prekių ir paslaugų, priklausančių jos kompetencijai, kainų didinimus; stebėti pramonės šakos kainas, sąnaudas ir pelną pagal ministro nurodymą. ACCC taip pat turi įgaliojimus prireikus reikalauti pateikti informaciją ir dokumentus.

ACCC reguliariai skelbia metinę stebėsenos ataskaitą ir ketvirtines ataskaitas apie naftos rinką.

Vakarų Australija

2001 m. sausio mėn. Vakarų Australijos (WA) valstijos vyriausybė, reaguodama į parlamentinio specialiojo komiteto tyrimą, įvedė teisės aktais nustatytą degalų kainų pranešimo sistemą. FuelWatch buvo pirmoji degalų kainų pranešimo sistema Australijoje, vėliau ja pasekė ir kitos valstijos. WA reikalaujama, kad PFS “FuelWatch” pateiktų kitos dienos degalų kainas iki 14 val. prieš dieną, o kainos būtų fiksuojamos 24 valandoms nuo 6 val. ryto. Šią informaciją skelbia WA vyriausybė, o vartotojams ji pateikiama per išmaniųjų telefonų programėlę ir interneto svetainę “FuelWatch”.

Panašu, kad WA schema padidino degalų kainų skaidrumą ir padėjo pagerinti vartotojų žinias, o WA schemos naudotojai bet kurią dieną gali sutaupyti iki 30 centų (AUD) už litrą, t. y. 18 USD, kuriuos galima sutaupyti įsipylus 60 litrų degalų.

Kvinslandas, Australija

Kvinslendo valstijos (Australija) vyriausybė dėl didelių ir nenuoseklių kainų kelių transporto degalų rinkoje įvedė teisės aktais nustatytą degalų kainų pranešimo sistemą. Įstatymu reikalaujama, kad degalinės per 30 minučių nuo kainos pasikeitimo praneštų apie degalų kainų pokyčius vyriausybės paskirtai agregavimo įstaigai, kuri šią informaciją pateikia trečiųjų šalių programėlių ir (arba) interneto svetainių kūrėjams, kuriais gali naudotis vartotojai.

Kvynslando vyriausybė, atlikusi galutinę schemos peržiūrą, nustatė, kad daugelyje pietryčių Kvynslando regionų vidutinės dienos mažmeninės kainos šiek tiek, bet statistiškai reikšmingai sumažėjo, o 2020 m. kainų sklaida statistiškai reikšmingai padidėjo. Peržiūroje taip pat nustatyta, kad vairuotojai, kurie apsipirkinėjo, norėdami įsipilti degalų už minimalią kainą, sutaupė iki 171 JAV dolerio per metus Brisbane, 156 JAV dolerių Ipsviče, 145 JAV dolerių Auksinėje pakrantėje, 93 JAV dolerių Lokerio slėnyje, 48 JAV dolerių Kernse, 37 JAV dolerių Rokhamptone ir 7,5 JAV dolerio Mount Isoje. Taip pat nustatyta, kad nepriklausomai nuo apsipirkinėjimo, vartotojai, kaip grupė, Brisbane per metus sutaupė apie 9,5 mln. dolerių, o Pietryčių Kvinslende – 12,3 mln. dolerių.

JK Vyriausybės mąstymo logika. Ar LT tai įmanoma?

Uždaras konsultavimasis: “Vairuotojų įgalinimas ir konkurencijos skatinimas mažmeninėje kelių transporto degalų rinkoje: atvirų duomenų sistema ir nuolatinė kelių transporto degalų kainų stebėsenos funkcija”

Ministerijos įžanginis žodis

Jungtinė Karalystė yra vairuotojų tauta. Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje važinėja 41,2 mln. transporto priemonių. Daugeliui žmonių transporto priemonės yra labai svarbi kasdienio gyvenimo dalis, jungianti daugybę bendruomenių ir įmonių visoje šalyje – tiek vykstant į darbą, tiek vežant vaikus į mokyklą, tiek gyvenantiems kaimo vietovėse.

Kai degalų kainos yra didelės, poveikį jaučia visi. Dėl Covid-19, Rusijos invazijos į Ukrainą ir tebesitęsiančio pasaulinio netikrumo visi vis dar jaučiame aukštų palūkanų normų ir infliacijos poveikį.

Tačiau, kai Konkurencijos ir rinkų tarnyba (CMA) nustatė, kad konkurencija mažmeninėje kelių degalų rinkoje veikia ne taip gerai, kaip turėtų, vyriausybė buvo ypač susirūpinusi.

Didmeninės degalų sąnaudos sumažėjo, tačiau kai kurie degalų mažmenininkai neperdavė sutaupytų lėšų klientams. Dėl didesnių maržų keturių didžiausių prekybos centrų vartotojai vien 2022 m. patyrė 900 mln. svarų sterlingų papildomų išlaidų.

2023 m. liepos mėn. paskelbtame CMA kelių transporto degalų rinkos tyrime nustatyta, kad nuo 2019 m. degalų mažmenininkų konkurencija nacionaliniu lygmeniu susilpnėjo. Jie nustatė, kad istorinių kainų lyderių sprendimas laikytis ne tokio agresyvaus požiūrio į kainodarą padidino jų vidines degalų maržas, tačiau taip pat padidino kainas vartotojams.

Tyrime taip pat nustatyta kainų skirtumų vietos lygmeniu visoje Jungtinėje Karalystėje. Niekur kitur tai nebuvo taip jaučiama kaip greitkeliuose. 2022 m. vairuotojai, norėdami įsipilti degalų greitkelyje, vidutiniškai mokėjo apie 20 pensų daugiau už benziną ir 15 pensų daugiau už dyzeliną.

Esame ir toliau įsipareigoję užtikrinti, kad vartotojams degalinėse būtų sudarytos sąžiningos sąlygos. Labai svarbu, kad ištaisytume susilpnėjusią konkurenciją ir užtikrintume, kad rinka veiktų vartotojų naudai.

Konkurencijos skatinimas

Skubiai ėmėmės veiksmų šiai problemai spręsti ir įsipareigojome įdiegti teisės aktais nustatytą atvirų duomenų sistemą bei nuolatinę kelių transporto priemonių degalų kainų stebėsenos funkciją. Šios priemonės suteiks vartotojams galimybę rasti geriausią degalų kainą ir paskatins degalų mažmenininkų konkurenciją.

Atvirų duomenų sistema padidins kainų skaidrumą vartotojams, leis jiems lengvai palyginti kainas, todėl mažmenininkai turės labiau konkuruoti. Dėl to nebereikės važiuoti ieškoti pigesnių degalų degalinėje, o tiesioginiai duomenys apie kainas bus rodomi automobiliuose įrengtuose ekranuose, programėlėse ir kainų palyginimo svetainėse.

Taip bus plėtojama mūsų skaitmeninė ekonomika, o trečiųjų šalių programėlių ir svetainių kūrėjams atsiras galimybių naudoti duomenis naujoviškais būdais, pavyzdžiui, naudojant kainų palyginimo ir kelionių planavimo priemones.

Stebėsenos funkcija atgrasys įmones nuo veiksmų, galinčių susilpninti konkurenciją. Vykdant šią funkciją pramonės atstovai bus atskaitingi, o vyriausybė nuolat vertins konkurenciją.

Šios priemonės sustiprins viena kitą ir taps nauju konkurencinio spaudimo šaltiniu, skatinančiu didesnę konkurenciją. Tai padės spręsti išpūstų kainų sukeltą disbalansą, užtikrins didesnį skaidrumą ir mažmenininkų atskaitomybę.

Todėl vyriausybė iš dalies pakeitė Skaitmeninių rinkų, konkurencijos ir vartotojų įstatymo projektą, kuris suteiks CMA reikiamus įgaliojimus rinkti informaciją, kad galėtų vykdyti mažmeninės automobilių degalų rinkos stebėseną.

Duomenų apsaugos ir skaitmeninės informacijos įstatymo projektas taip pat suteiks vyriausybei teisinį pagrindą, kuriuo remiantis antriniais teisės aktais bus įteisinta atvirų duomenų sistema.

Čia mes nesustojome. Tuo tarpu CMA savanoriškai įgyvendino abi priemones, sukurdama pagrindus rinkoje dar prieš priimant teisės aktus. Noriu pakartoti, kad vyriausybė tvirtai remia CMA, kuri ir toliau stengiasi sudaryti palankesnes sąlygas konkurencijai kelių transporto degalų rinkoje ir apsaugoti vartotojus. Noriu padėkoti iki šiol dalyvavusiems mažmenininkams ir paraginti kitus mažmenininkus dalyvauti, taip pat kainų palyginimo priemonių teikėjus naudoti šiuos duomenis savo interneto svetainėse ir programėlėse, kad vartotojai galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus.

Sąžiningas pasiūlymas vairuotojams

Nors kelių transporto degalų rinka yra nepastovi, o kainoms įtakos turi platesni geopolitiniai klausimai ir padidėjusios sąnaudos, tai nereiškia, kad turėtume ignoruoti problemas, su kuriomis susiduria rinka ir vartotojai.

Norime išgirsti visų nuomones, kad šios dvi priemonės būtų veiksmingos ir padėtų užtikrinti konkurencingą rinką, kainų skaidrumą ir vartotojų interesų apsaugą.

Atidžiai įvertinsime visus atsakymus, kurie vėliau bus naudojami rengiant šias priemones. Kai tik bus gautas Karališkasis pritarimas abiem įstatymų projektams, mes skubiai imsimės juos įgyvendinti, didindami konkurenciją vartotojų naudai ir sudarydami geresnes sąlygas vairuotojams visoje šalyje.

Gerb. parlamento narė Claire Coutinho
Valstybės sekretorė, atsakinga už energetinį saugumą ir grynąjį nulį (Secretary of State for Energy Security and Net Zero)

CMA kelių degalų rinkos tyrimas

2023 m. liepos 3 d. CMA paskelbė savo galutinę ataskaitą, kurioje nustatė tris susirūpinimą keliančias sritis:

Nacionaliniu lygmeniu: nuo 2019 m. degalų mažmenininkų konkurencija susilpnėjo dėl istorinių kainų lyderių (“Asda” ir “Morrisons”) sprendimo taikyti ne tokį agresyvų požiūrį į kainodarą, gerokai padidinus vidines degalų maržas. Kartu kiti mažmenininkai laikėsi iš esmės pasyvios kainų politikos, nustatydami kainas pagal vietos konkurentus, o ne operatyviai reaguodami į sąnaudų pokyčius ir (arba) stengdamiesi užimti rinkos dalį. Dėl to vartotojai apskritai moka didesnes kainas, nei būtų buvę priešingu atveju, o dėl padidėjusios vidutinės prekybos centrų degalų maržos apskaičiuotas finansinis poveikis, dėl kurio vien 2022 m. keturių prekybos centrų vartotojai patirs 900 mln. svarų sterlingų papildomų išlaidų. Be to, 2023 m. dyzelino konkurencija buvo gerokai silpnesnė nei benzino.

Vietos lygmeniu: panašu, kad nacionaliniu lygmeniu susilpnėjusi konkurencija panašiai paveikė kainodarą įvairiose Jungtinės Karalystės dalyse. Tačiau išliko ilgalaikiai kainų skirtumų tarp skirtingų vietos vietovių dėsningumai, o tai reiškia, kad vartotojai vienose vietovėse už degalus gali mokėti gerokai daugiau nei kitose.

Greitkelių aptarnavimo zonose (MSA): vartotojai, neturintys galimybės naudotis degalų kortelėmis, už degalus greitkelyje moka gerokai daugiau nei už jo ribų.

CMA rekomendacijos ir vyriausybės atsakas

Atsižvelgdama į CMA rinkos tyrimo išvadas dėl konkurencijos būklės Jungtinės Karalystės kelių transporto degalų rinkoje, CMA rekomendavo vyriausybei įvesti:

 • Teisės aktais nustatytą atvirų duomenų apie mažmeninės prekybos degalais kelių transporto sektoriuje kainas sistemą. Pagal šią sistemą visos Jungtinės Karalystės kelių transporto paslaugų teikėjos privalėtų atvirai ir realiuoju laiku dalytis savo kainomis, o vairuotojai galėtų lengvai palyginti kainas, kad galėtų rasti pigesnių degalų.
 • Nuolatinė kelių transporto degalų kainų stebėsenos funkcija atitinkamoje viešojoje įstaigoje, kuriai būtų suteikti įgaliojimai rinkti informaciją, kad būtų galima stebėti pokyčius rinkoje tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu, nuolat tikrinti kainas ir svarstyti, ar gali prireikti imtis tolesnių veiksmų siekiant apsaugoti vartotojus.

CMA išvados sukėlė didžiulį susirūpinimą. Nepriimtina, kad kai kurios PFS, sumažėjus degalų kainoms, neperdavė sutaupytų lėšų. Neteisinga, kad tuo metu, kai namų ūkiai susiduria su padidėjusiomis pragyvenimo išlaidomis, jiems nesudaromos sąžiningos sąlygos įsigyti degalų ir jiems taikomos per didelės kainos.

Todėl vyriausybė pritarė CMA rekomendacijoms, nes abi šios priemonės viena kitą papildys ir padidins skaidrumą, kad vartotojai galėtų rasti geriausias įmanomas degalų kainas, ir padidins spaudimą viešojo sektoriaus subjektams nustatyti konkurencingesnes kainas.

Apsvarstytos galimybės

Prieš nuspręsdama, kad reikia taikyti teisės aktais nustatytą metodą, vyriausybė apsvarstė keletą galimybių:

 • Nieko nedaryti – status quo
 • Atvirų duomenų schema

Nieko nedaryti – status quo

Nesiimant jokių veiksmų, vartotojai turėtų mažiau skaidrią mažmeninę kelių transporto degalų rinką ir būtų priklausomi nuo to, kad, ieškodami pigesnių degalų, jie turėtų važinėti aplink, kad rastų pigesnių degalų. Esamos kainų palyginimo priemonės yra naudingos, tačiau jos turi tam tikrų apribojimų. Duomenys, kuriais grindžiamos šios priemonės, yra riboti dėl jų atnaujinimo dažnumo ir aprėpties, be to, juos įsigyti gali būti brangu. Be to, tai reikštų, kad nebus sprendžiama problema, susijusi su CMA nustatyta dabartine silpna konkurencija mažmeninėje kelių transporto degalų rinkoje.

Nesiimant jokių veiksmų nebūtų galima nustatyti, ar mažmeninės kelių transporto degalų kainos atspindi sąnaudas, ir įvertinti rinkos konkurencingumo. Energetinio saugumo departamentas stebi degalų kainas, rinkdamas ir skelbdamas savaitinius duomenis apie kainas, tačiau, kadangi duomenys apie kainas renkami tik iš atrinktų paslaugų teikėjų, kurie vėliau išvedami į vidurkį, jie nėra tokie išsamūs, kad būtų galima susidaryti išsamų rinkos vaizdą ir tinkamai vykdyti stebėseną.

Neturėdama įgaliojimų, o vyriausybė iš esmės nesiimdama jokių veiksmų, CMA galimybės atidžiai vertinti konkurencijos veiksmingumą kelių transporto degalų sektoriuje būtų ribotos. Atlikusi šio sektoriaus rinkos tyrimą, CMA nustatė, kad konkurencija nėra veiksminga, ir rekomendavo, kad nuolatinė kelių degalų rinkos stebėsena pagerintų konkurenciją.

Atvirų duomenų sistema / Savanoriškas požiūris

Savanoriškos atvirų duomenų sistemos įdiegimas būtų greitas ir ekonomiškai efektyvus sprendimas, kuriuo būtų pasiekta kai kurių privalumų, kuriuos duotų teisės aktais nustatyta atvirų duomenų sistema. Savanoriška schema taip pat gali sustiprinti esamus duomenis, kuriuos trečiosios šalys paslaugų teikėjai gali įtraukti į savo produktus, taip pagerindami paslaugas, kurias jie gali pasiūlyti vartotojams.

Tačiau galimi privalumai neatsvertų savanoriškos atvirų duomenų sistemos, kaip ilgalaikio sprendimo, įgyvendinimo trūkumų. Tokia schema nebūtinai būtų veiksminga priemonė rinkti duomenis apie degalų kainas ir didinti skaidrumą, visų pirma dėl to, kad benzino ir dyzelino tiekėjams trūktų paskatų bendradarbiauti.

Tikėtina, kad dėl to duomenys būtų fragmentiški, todėl papildoma nauda gali būti tik nedidelė, palyginti su tuo, jei nieko nebūtų daroma ir būtų remiamasi esamais duomenimis. Už reikalavimų nesilaikymą arba netikslių kainų pateikimą nebūtų galima taikyti jokių vykdymo priemonių, išskyrus socialinį spaudimą, kad būtų laikomasi reikalavimų.

Galutiniame rinkos tyrime CMA nurodė, kad dėl konkurencijos kelių transporto degalų rinkoje, kurią daugiausia lemia keli dideli konkurentai, negalima taikyti jokių kituose sektoriuose taikomų paskatų, skatinančių mažmenininkus savanoriškai dalytis kainomis.

CMA įgyvendino schemą, pagal kurią PFS savanoriškai teikia kasdienius kainų duomenis, kol vyriausybė įstatymiškai įtvirtins atvirų duomenų schemą. CMA pažymi, kad tai neduos visų privalumų, kuriuos duotų įstatymais nustatyta atvirų duomenų sistema. Iki šiol savanoriškoje schemoje pasirašė 12 degalų mažmenininkų, įskaitant didžiuosius mažmenininkus, ir tai sudaro apie 40 % visų degalinių. Nors CMA savanoriška schema buvo sėkminga ir suteikė kai kurių privalomų atvirų duomenų schemos privalumų, kadangi ji priklauso nuo savanoriško dalyvavimo, jos aprėptis trumpuoju laikotarpiu ir tvarumas ilguoju laikotarpiu yra ribotas.

Stebėsenos funkcija

CMA jau turi įgaliojimus, kurie jai leidžia prašyti informacijos iš mažmenininkų, ir galėtų toliau naudotis šiais įgaliojimais, kad galėtų atlikti šią funkciją. Tačiau mažmenininkai nėra įpareigoti teikti tokią informaciją pagal dabartinius CMA įgaliojimus, išskyrus rinkos tyrimą.

Tai būtų laiko požiūriu efektyvus sprendimas, kaip vykdyti kelių transporto degalų rinkos stebėseną. Tačiau stebėsenos funkcija be privalomų informacijos rinkimo įgaliojimų greičiausiai nebūtų veiksmingas sprendimas, nes įmonės nebūtų skatinamos vykdyti bet kokius informacijos prašymus. Taigi, vykdant stebėsenos funkciją nebūtų galima išsamiai įvertinti konkurencijos veiksmingumo rinkoje ir būtų apribotos vyriausybės galimybės nuspręsti, ar ir kada gali prireikti tolesnio įsikišimo. Pavyzdžiui, CMA pasinaudojo bendraisiais informacijos rinkimo įgaliojimais, kad gautų viešus ir komerciškai prieinamus duomenis savo “skubiai” 2022 m. kelių degalų peržiūrai, ir nustatė, kad mažmeninė kelių degalų rinka atrodė gana konkurencinga, ir nepastebėjo jokių įrodymų, kad PFS nesugebėjo perduoti 5 pensų degalų mokesčio sumažinimo. Tik atlikusi kelių degalų rinkos tyrimą, kuris leido CMA pasinaudoti privalomais informacijos rinkimo įgaliojimais ir gauti vidaus, konkrečių bendrovių apskaitos ir maržų duomenis, CMA nustatė rimtą susirūpinimą dėl susilpnėjusios konkurencijos.

CMA savanoriškai atlieka stebėsenos funkciją, naudodamasi turimais įgaliojimais, kol DMCC įstatymo projekte jai bus suteikti privalomi informacijos rinkimo įgaliojimai. 2023 m. lapkričio 9 d. CMA paskelbė savo pirmąją laikinosios stebėsenos funkcijos ataskaitą ir pažymėjo, kad dėl to, jog ji yra priklausoma nuo mažmenininkų bendradarbiavimo teikiant informaciją savanoriškai, jos ataskaitos analizėje yra spragų, todėl reikia kuo greičiau įvesti nuolatinę funkciją.

Atvirų duomenų sistema / Teisės aktais nustatytas požiūris

Manome, kad norint užtikrinti didesnį degalų kainų skaidrumą ir suteikti vartotojams visą informaciją, kurios jiems reikia, kad jie galėtų priimti labiau pagrįstus sprendimus, reikia, kad būtų visiškai aprėptos visos PFS, o duomenys būtų teikiami atvirai, nemokamai ir “realiuoju laiku”. Tai galima visiškai pasiekti tik tuo atveju, jei reikalavimai bus nustatyti teisės aktuose ir bus užtikrintos vienodos sąlygos visoms PFS. Teisės aktuose taip pat būtų numatyti vykdymo užtikrinimo mechanizmai, kad būtų užtikrintas sistemos laikymasis.

Be to, tam, kad konkurencija egzistuotų ir veiktų veiksmingai, būtinas tam tikras kainų skaidrumas, o PVS būtų menkai skatinami konkuruoti, jei vartotojai negalėtų pagrįstai ir lengvai palyginti visų netoliese esančių PVS mažmeninių kainų.

Vyriausybė jau rengia teisės aktus dėl išmaniųjų duomenų schemų, priimdama Duomenų apsaugos ir skaitmeninės informacijos įstatymą, kuris leistų vyriausybei nustatyti taisykles, kuriomis būtų sukurta atvirų duomenų apie degalų kainas schema. Todėl tam nereikėtų jokių papildomų naujų pirminių teisės aktų.

Taip pat apsvarstėme išlaidas, kurias patirtų vyriausybė ir įmonės, norėdamos laikytis teisės aktais nustatytos schemos, tačiau po kruopštaus apsvarstymo manome, kad nauda, kurią ši schema suteiks vartotojams, bus didesnė už vyriausybei ir mažmenininkams tenkančias išlaidas.

Stebėsenos funkcija

Siekiant atgrasyti nuo antikonkurencinių kainų nustatymo strategijų, stebėsenos funkcija turi turėti privalomus informacijos rinkimo įgaliojimus (pagal teisės aktus), kurių įmonės privalo laikytis. Šie įgaliojimai leistų stebėsenos institucijai susidaryti išsamų vaizdą ir įvertinti konkurencijos veiksmingumą kelių transporto degalų rinkoje. Šios įžvalgos taip pat bus labai svarbios ir leis stebėsenos institucijai patarti vyriausybei, ar ir kada gali prireikti tolesnės intervencijos siekiant padidinti konkurencinį spaudimą kelių transporto degalų rinkoje.

Atvirų duomenų apie degalų kainas sistema

Vyriausybė turėtų įstatymiškai sukurti atvirų duomenų apie degalus paieškos sistemą. Tai reikštų, kad mažmenininkai privalo atvirai ir realiuoju laiku dalytis savo kainomis, kad vairuotojai galėtų lengvai palyginti kainas bet kurioje Jungtinės Karalystės vietovėje. Tokiu būdu vairuotojai galės lengviau rasti pigiausius degalus bet kuriuo metu, o tai savo ruožtu padidins mažmenininkų paskatas stipriai konkuruoti kainomis ir vartotojams bus lengviau nustatyti, kur jie to nedaro.

Pagrindimas

Degalų kainų skaidrumas yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Kainų skaidrumą galima apibūdinti atsižvelgiant į tai, kiek vartotojai gali gauti informaciją apie mažmenines kainas, per kiek laiko ir kaip sunku ją gauti. Kai šie veiksniai yra mažesni, rinkoje bus didesnis kainų skaidrumas.

Apskritai didesnis kainų skaidrumas naudingas vartotojams. Kad konkurencija egzistuotų ir veiktų veiksmingai, būtinas tam tikras kainų skaidrumo lygis. Jei vartotojai negalėtų pagrįstai ir lengvai palyginti kainų, PFS neturėtų paskatų konkuruoti.

Šiuo metu tarp PFS ir vartotojų egzistuoja informacijos asimetrija. Nors degalinėse degalų kainos realiuoju laiku skelbiamos gerai matomoje vietoje, paprastai PFS internete jų nepateikia. Todėl, nesant laisvai prieinamų aukštos kokybės duomenų, vartotojai, norėdami rasti pigesnių degalų, turi važinėti aplink, arba pasikliauti kainų palyginimo priemonėmis, kuriose naudojami duomenys, iš kurių negalima susidaryti išsamaus vaizdo apie kainas, kurie yra mokami arba kurių naudojimas yra kitaip apribotas.

Didesnis skaidrumas per atvirų duomenų sistemą padės atkurti šiuo metu egzistuojančią asimetriją tarp PFS (degalinių) ir vartotojų. Vartotojams suteikus geresnę informaciją, jie galės rinktis turėdami daugiau informacijos, o tai turėtų mažinti kelių transporto degalų kainas.

Vartotojų elgsena

Šiuo metu vartotojai, norėdami palyginti skirtingų PFS kainas, susiduria su didelėmis paieškos išlaidomis, turi važinėti iš vienos degalinės į kitą arba pasikliauti ribotais duomenimis.

CMA atkreipė dėmesį, kad dažniausiai vartotojai, pildydami degalus, tik ribotai lygina kainas ir nežino visų PFS nurodytų kainų, kurias jie galėtų pasiekti už priimtiną kainą.

Didesnis degalų kainų matomumas lems, kad vartotojai bus geriau informuoti ir galės lengviau palyginti, kur jie perka degalus. Tai savo ruožtu turėtų paskatinti didesnę konkurenciją tarp PFS, kurie turės labiau stengtis pritraukti vartotojus mažindami kainas.

Dėl pasikeitusios vartotojų elgsenos lyginant degalų kainas PFS galėtų padidinti konkurentų, į kuriuos jos atsižvelgia nustatydamos kainas, skaičių, todėl atsirastų galimybė dar labiau sumažinti kainas.

CMA galutinėje rinkos tyrimo ataskaitoje nurodyta, kad perkant degalus vartotojams svarbiausi veiksniai yra kaina, vieta ir vartotojų patirtis; CMA prašymuose pateikti informaciją dažniausiai minima kaina. Vartotojai taip pat paprastai mielai keliauja nedidelį atstumą, kad įsigytų pigesnių degalų, tačiau dėl dabartinių duomenų trūkumų vartotojams nelengva tinkamai palyginti, kur yra pigiausi degalai, ir apsvarstyti, ar verta keliauti, kad įsigytų šių degalų.

Taip pat pripažįstame, kad atvirų duomenų sistema gali būti naudingesnė tiems, kurie turi techninių galimybių ar gebėjimų. 2022 m. RAC atlikto tyrimo duomenimis, iš 68 proc. respondentų, kurie nurodė, kad nuolat seka degalų kainas, tik 16 proc. naudojosi programėle. Tačiau nesitikime, kad tai būtų didelė kliūtis vartotojams gauti daugiau informacijos. Pavyzdžiui, jei gerai žinomos navigacijos priemonės savo programėlėse ir (arba) interneto svetainėse naudotų atvirus duomenis, būtų sukurta aplinka, kurioje vartotojai būtų informuojami apie degalų kainas konkrečiame maršrute arba ieškant pigiausių degalų netoli konkrečios vietos. Tiems, kurie neturi techninių galimybių ar gebėjimų, padidėjusi konkurencija turėtų lemti pigesnes kainas, mokamas degalinėse visiems vartotojams.

Verslo inovacijos

Atvėrus duomenis apie mažmenines degalų kainas, vartotojams būtų suteikta daugiau galimybių rinktis, kur pirkti degalų, tačiau taip pat atsirastų galimybių trečiosioms šalims naudoti duomenis novatoriškais būdais, kuriais galėtų naudotis vartotojai. Duomenys ne tik pagerintų Jungtinėje Karalystėje veikiančių kainų palyginimo priemonių kainų tikslumą, bet ir galėtų būti įtraukti į navigacijos priemones, žemėlapių programinę įrangą ir GPS, kad padėtų vartotojams rasti ekonomiškai naudingiausią maršrutą, remiantis degalų kainų pakeliui duomenimis. Duomenimis taip pat galėtų naudotis įmonės, turinčios transporto priemonių parkus, nes tai padėtų joms priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl maršrutų, degalų papildymo grafikų ir transporto priemonių įsigijimo, o tai leistų sutaupyti lėšų ir efektyviau vykdyti veiklą.

Tai tik keletas pavyzdžių, kaip degalų kainų duomenys gali būti panaudoti kūrybiškiems sprendimams, tačiau atvėrus duomenis ir suteikus galimybę jais laisvai naudotis, trečiosioms šalims suteikiama galimybė kurti naujas ir novatoriškas priemones ir derinti jas su kitais su vartotojais susijusiais duomenimis, kad galiausiai būtų pagerinta vartotojų ir verslo patirtis. Pavyzdžiui, organizacija “Transport for London” (TfL) savo atviruosius duomenis laisvai teikia trečiosioms šalims, kad jos galėtų kurti naujus produktus, programėles ir paslaugas savo klientams. Daugiau nei 17 000 kūrėjų yra užsiregistravę TfL atvirųjų duomenų, kuriuos sudaro jos API (taikomųjų programų sąsaja), suteikianti galimybę naudotis daugiau nei 600 kelionių programėlių Jungtinėje Karalystėje, o daugiau nei 42 % londoniečių naudojasi TfL duomenimis pagrįstomis programėlėmis. Pagal šią schemą atlikti tyrimai rodo, kad TfL atvirųjų duomenų skelbimas kasmet duoda iki 130 mln. svarų sterlingų ekonominės naudos ir leidžia sutaupyti iki 130 mln. svarų sterlingų per metus. Be to, apskaičiuota, kad TfL atvirų duomenų schema tiesiogiai padeda sukurti apie 500 darbo vietų, kurių kitu atveju nebūtų.

Jungtinėje Karalystėje veikiančios kainų palyginimo priemonės

Yra nemažai skaitmeninių kainų palyginimo priemonių, leidžiančių vartotojams rasti artimiausias PFS ir palyginti kainas, dauguma jų remiasi “Experian” duomenimis. Toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis, tačiau apima keletą populiariausių priemonių:

 • GoCompare ir Confused.com: Labai panašios viena į kitą ir nemokamos. GoCompare reikalauja, kad vartotojas prisijungtų.
 • PetrolPrices.com: Panašiai kaip ir kiti įrankiai veikia didžiausias nemokamų degalų kainų teikėjas. Ji papildo “Experian” duomenis duomenimis, gautais iš vartotojų, ir duomenimis iš CMA laikinosios savanoriškos atvirų duomenų schemos.
 • MyRAC: nemokama, nepriklausomai nuo to, ar vartotojai yra RAC nariai, ar ne, tačiau vartotojai gali atlikti tik penkias paieškas per dieną.
 • AA: gali naudotis tik AA nariai, jiems leidžiama atlikti tik penkias paieškas per dieną.
 • Maršrutų navigacijos programos ir fizinės palydovinės navigacijos priemonės: kai kurios iš šių priemonių, rodydamos šalia maršruto esančias PFS, įtraukia kainų duomenis.
 • Šiaurės Airijos vartotojų tarybos degalų kainų tikrintuvas: veikia kitaip nei kitos priemonės. Vartotojai gali palyginti didžiausias, mažiausias ir vidutines benzino ir dyzelino kainas kiekviename Šiaurės Airijos mieste. Jame nerodomos atskirų degalinių kainos, be to, kainos yra tik orientacinės, nes pagrįstos ribota degalinių imtimi. Duomenys atnaujinami tik kas savaitę.

Šiomis priemonėmis vartotojams suteikiama vertingos informacijos, padedančios jiems geriau apsispręsti, kur pirkti kelių degalus. Tačiau duomenys, kuriais jos remiasi iš Experian, turi tam tikrų trūkumų:

 • Išlaidos: Experian perka degalų kortelių sandorių duomenis iš AllStar (degalų kortelių tiekėjo), kuriuos apibendrina ir parduoda trečiosioms šalims, pvz., kainų palyginimo įrankiams, PFS ir automobilių gamintojams. Už prieigą prie šių duomenų mokamas metinis abonentinis mokestis, kuris gali skirtis priklausomai nuo įmonės pasirinktų paslaugų. Be to, kaina reiškia, kad kitoms kainų palyginimo priemonėms sudaromos kliūtys patekti į rinką, o tai riboja ekonomikos augimo ir inovacijų galimybes.
 • Apimtis: Duomenys apima tik apie 85 proc. degalinių Jungtinėje Karalystėje, o tai reiškia, kad vartotojai negalės priimti sprendimų remdamiesi išsamiu kainų duomenų rinkiniu.
 • Savalaikiškumas: Kainų palyginimo priemonė iš “Experian” perka duomenis ir kaip greitai juos įtraukia į savo priemonę.
 • Apribojimai: Experian nustato apribojimus, kaip kainų palyginimo įrankiai gali naudoti duomenis, t. y. vartotojams gali būti apribota galimybė gauti ar naudoti duomenis. Be to, kai kurios priemonės reikalauja, kad vartotojai būtų tam tikros organizacijos nariais, užsisakytų tam tikras paslaugas arba patirtų paieškų, kurias gali atlikti per vieną laikotarpį, skaičiaus apribojimus.

Apibendrinimas

Įvertinę vartotojų elgseną, Jungtinėje Karalystėje veikiančias kainų palyginimo priemones ir skaidrumo priemones tarptautiniu mastu, padarėme išvadą, kad yra įtikinamų argumentų, kodėl reikia sukurti teisės aktais nustatytą atvirų duomenų sistemą.

Tikslai ir nauda

Teisės aktais nustatytos atvirų duomenų sistemos, pagal kurią reikalaujama, kad PFS atvirai, nemokamai ir realiuoju laiku dalytųsi savo kainomis, tikslas – padidinti mažmeninių kelių transporto degalų kainų skaidrumą.

Tikėtina, kad didesnis degalų kainų skaidrumas duotų keletą privalumų:

 • suteikti vartotojams daugiau galių ir informacijos, kad jie galėtų rinktis ir priimti labiau pagrįstus sprendimus, kur pirkti degalus, ir sutaupyti
 • padidėtų spaudimas viešojo transporto paslaugų teikėjams stipriai konkuruoti siekiant pritraukti vartotojus, mažinant kainas arba gerinant pasiūlą
 • novatoriškų trečiųjų šalių programėlių ir interneto svetainių kūrėjams suteikti augimo ir komercinių galimybių pasiūlyti vartotojams degalų kainų palyginimą realiuoju laiku.

Tikimės, kad dėl šių privalumų bus teigiamai paveikti trys CMA galutinėje kelių transporto degalų rinkos tyrimo ataskaitoje išdėstyti susirūpinimą keliantys klausimai:

 • kovoti su susilpnėjusia konkurencija nacionaliniu lygmeniu: vartotojams atsisakant brangesnių PFS ir jų taikomų priemokų už vietos rinkos lyderius, šios priemokos vartotojams taptų labiau matomos realiuoju laiku. Tai lemtų intensyvesnę konkurenciją, nes padidėtų PFS paskatos mažinti vyraujančias kainas, nes jos galėtų tikėtis, kad jų mažesnės kainos bus aiškiau matomos visuomenei, ir taip efektyviau užimti rinkos dalį.
 • panašiai kaip ir pirmiau minėtu atveju, padidinus spaudimą PFS mažinti kainas, išsiplėstų ir faktinė vartotojų paieškos sritis tam tikroje vietos teritorijoje. Tai leistų jiems apsvarstyti galimybę pirkti iš didesnio skaičiaus PFS ir lengvai palyginti kainas realiuoju laiku. Tačiau tai visiškai nepanaikintų vietos kainų skirtumų, nes veiksniai, susiję su mažesnėmis kainomis tam tikroje vietovėje, visų pirma degalinių konkurentų buvimas, išliktų tokie patys.
 • įtakos didelėms kainoms greitkelių degalinėse: kadangi vartotojai geriau žinotų degalų kainas degalinėse, esančiose netoli išvažiavimų iš greitkelių, šios degalinės galėtų daryti didesnį konkurencinį spaudimą greitkelių kainoms.

Bet kokią galimą atvirų duomenų sistemos naudą reikėtų palyginti su vyriausybės išlaidomis, susijusiomis su sistemos įgyvendinimu, ir su įmonių išlaidomis, susijusiomis su sistemos laikymusi. CMA savo galutinėje kelių transporto degalų rinkos tyrimo ataskaitoje pažymėjo, kad, nors įgyvendinant ir palaikant atvirų duomenų apie kelių transporto degalų kainas sistemą atsirastų naujų išlaidų, ji mano, kad jos būtų palyginti nedidelės ir pateisinamos, atsižvelgiant į sektoriaus dydį ir svarbą bei CMA išvadas.

Teisės aktai

Į Duomenų apsaugos ir skaitmeninės informacijos (DPDI) įstatymo projekto 3 dalį įtrauktos nuostatos dėl išmaniųjų duomenų, kurios suteiks vyriausybei galimybę vėlesniais reglamentais nustatyti ir įpareigoti dalyvauti išmaniųjų duomenų schemose. Po to, kai bus gautas karališkasis pritarimas DPDI įstatymo projektui vyriausybė parengs reikiamus reglamentus, kad būtų sukurta atvirų duomenų apie degalų kainas schema.

Pristatymo modelis

Siekdami nustatyti geriausią atvirų duomenų schemos Jungtinėje Karalystėje modelį, išanalizavome ir apsvarstėme kitų šalių skaidrumo schemų įgyvendinimo modelius.

Siūlome, kad vyriausybė, vykdydama įprastus standartinius viešųjų pirkimų procesus, įsigytų “suvestinę”, kuriai mažmenininkai būtų įpareigoti pranešti apie mažmeninių kainų pokyčius. Agregatorius būtų atsakingas už sistemos sukūrimą, duomenų rinkimą ir apibendrinimą bei laisvą ir atvirą dalijimąsi jais su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, degalų kainų palyginimo ir navigacijos programėlėmis bei interneto svetainėmis, kurios šią informaciją pateiktų vartotojams. Tai panašus modelis į tą, kuris įgyvendintas Kvinslende, Australijoje.

Manome, kad šis modelis atitiktų pirmiau išdėstytus tikslus ir yra veiksmingiausias ir efektyviausias būdas kuo greičiau įgyvendinti schemą.

Dalyvavimas ir aprėptis

Vyriausybė ketina įdiegti visos Jungtinės Karalystės atvirų duomenų apie mažmenines degalų kainas sistemą, kuri bus aptarta su decentralizuotomis administracijomis.

Jungtinės Karalystės mažmeninė kelių transporto degalų rinka yra įvairi, ją aptarnauja 8 365 PFS, kurios veikia skirtingais būdais, yra skirtingo dydžio ir veikia skirtingose šalies dalyse. Daugiausia PFS priklauso ir yra valdomos pagal šiuos verslo modelius:

 • Naftos bendrovei priklausančios PFS priklauso naftos bendrovei (pvz., BP, “Esso” arba “Shell”), kuri yra PFS prekės ženklo savininkė. Juos gali valdyti bendrovė (arba jos mažmeninės prekybos filialas) arba prekiautojas; tokiu atveju prekiautojas nustato kainas.
 • Maisto prekybos centrai: jie priklauso mažmeninės prekybos maisto produktais bendrovėms, tokioms kaip “Tesco”, “Asda”, “Sainsbury’s” ir “Morrisons”, ir paprastai yra šalia arba netoli jų prekybos centrų.
 • Nepriklausomi: jie priklauso nepriklausomiems prekiautojams, kurie gali būti firminiai arba ne. Jų dydis labai skiriasi: kai kuriems prekiautojams priklauso viena PFS, o kitos įmonės valdo kelias PFS.

Skiriasi šių modelių veikimo principas: paprastai prekybos centrai parduoda didesnį kiekį vienoje vietoje, o jų pajamos sudaro didesnę pajamų dalį iš ne degalų, pavyzdžiui, maisto, gėrimų ir kitų plataus vartojimo prekių, pardavimo toje pačioje vietoje.

Esamos degalų kainų palyginimo priemonės remiasi neišsamiais duomenimis, kurie neapima visų JK esančių PFS. Manome, kad tam, jog vartotojai galėtų rinktis kuo geriau informuoti, jiems reikia turėti išsamius duomenis, todėl siūlome, kad visos PFS privalomai dalyvautų atvirų duomenų sistemoje. Tai panašu į kitose šalyse taikomas degalų skaidrumo schemas. Taikant šį metodą taip pat būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos visoms PFS, kad būtų išvengta nepagrįsto pranašumo dėl dalyvavimo arba nedalyvavimo suvokimo ar rizikos.

Pripažįstame, kad labai mažoms ir nutolusioms PFS gali būti sunku dalyvauti atvirų duomenų sistemoje, tačiau manome, kad tai galima sušvelninti kitais būdais, užtikrinant, kad sistema veiktų visų rūšių PFS, kaip nurodyta tolesniuose skirsniuose.

Pateiktini duomenys

Vartotojams turėtų būti teikiama kuo tikslesnė ir lengvai prieinama informacija, kurios jiems reikia, kad jie galėtų lengvai rasti pigiausius degalus tam tikroje vietovėje.

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami duomenys, kuriuos, kaip siūlome, PFS teiktų ir praneštų apie pasikeitimus. Duomenys, kurie būtų viešai prieinami, yra informacija, kuria agregatorius dalytųsi su trečiosiomis šalimis, o privačiai laikoma informacija būtų skirta agregatoriaus administraciniams tikslams.

Viešai prieinami duomenys

Duomenys, kuriuos reikia pateikti ir kuriais dalijamasi viešai:

 • Prekybos pavadinimas PFS
 • Buveinės adresas
 • Pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS) ir vietos nustatymo paslaugos
 • Prekybos valandos
 • Svetainės telefono numeris
 • Parduodamų degalų rūšys (ir prekės ženklas, jei taikoma)
 • Mažmeninės degalų kainos (nurodant kainos pasikeitimo laiko žymą)

Privačiai saugomi duomenys

Duomenys, kurie turi būti pateikti ir saugomi privačiai:

 • Pagrindinio kontaktinio asmens, atsakingo už svetainę, vardas ir pavardė
 • Pagrindinio kontaktinio asmens pareigos arba titulas
 • Pagrindinio kontaktinio asmens mobiliojo telefono numeris
 • Pagrindinio kontaktinio asmens el. pašto adresas
 • Juridinio asmens (patronuojančios bendrovės), kuris valdo svetainę ir (arba) yra atsakingas už ataskaitų teikimą, pavadinimas

Siekdamas užtikrinti duomenų nuoseklumą ir tai, kad trečiosios šalys galėtų juos lengvai integruoti, suvestinės rengėjas nurodys duomenų standartą, pagal kurį PFS turės teikti savo duomenis.

Ataskaitų teikimo būdas

Norėdami užtikrinti, kad vartotojai kuo greičiau ir veiksmingiau gautų aktualius duomenis apie mažmenines kainas, turime užtikrinti, kad taikant atvirų duomenų sistemą būtų visapusiškai išnaudojamos turimos šiuolaikinės technologijos. Tačiau, atsižvelgdami į mažmeninės kelių degalų rinkos įvairovę, norime užtikrinti, kad visi PFS galėtų pranešti apie kainų pokyčius duomenų kaupikliui įdėdami kuo mažiau pastangų ir kuo labiau sumažindami papildomas sąnaudas ir naštą savo verslui. Išanalizavome kitose šalyse taikomus degalų kainų skaidrumo schemų metodus ir apsvarstėme, kas būtų tinkamiausia JK. Siūlome toliau nurodytus metodus, kuriuos turėtų naudoti PFS, kad įvykdytų savo prievolę teikti degalų kainų ataskaitas agregatoriui:

 • Internetinis portalas: Kainų duomenys būtų įvedami į agregatoriaus sukurtą portalą. Šis būdas gali būti tinkamas mažiems mažmenininkams ir atskiroms mažmeninės prekybos vietoms.
 • Taikomųjų programų sąsajos (API) sistema: automatiniam tiesioginiam masiniam duomenų įkėlimui į suvestinę. Ši sistema gali būti tinkama vidutinėms ir didelėms bendrovėms, turinčioms daug PFS.
 • SMS žinutės: Ši galimybė gali būti tinkama mažesnėms PFS, kuriose interneto ryšys nėra patikimas arba prieinamas.
 • Interaktyvusis balso atsakiklis (IVR): Ši galimybė gali būti tinkama mažesnėms PFS, neturinčioms interneto ryšio.

Ataskaitų teikimo dažnumas ir laikas

Atsižvelgdami į skirtingus PFS verslo modelius, pripažįstame, kad visų jų kainų nustatymo procesas skiriasi ir vidutiniškai kainos keičiasi kartą per dieną. Kainos PFS, ypač tose, kurios priklauso naftos bendrovėms arba prekybos centrams, gali būti nustatomos centrinėje tarnyboje, o vėliau perduodamos atskiroms PFS, kad jos įgyvendintų kainų pokyčius. Tuomet už kainos pakeitimą degalinės ekrane atsako atskirų degalinių darbuotojai. Nuo tada, kai centrinė įstaiga išsiunčia kainos pakeitimą, iki to momento, kai degalinės aikštelėje pasikeičia kaina, gali praeiti kelios valandos, be to, dažnai nėra grįžtamojo ryšio su centrine įstaiga, kad ji galėtų sužinoti, ar kaina buvo pakeista ir kada ji buvo pakeista. Siekdami užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiama aktuali mažmeninė kaina, siūlome, kad už mažmeninės kainos pakeitimą degalinės ekrane būtų atsakinga atskira PFS, kuri keičia kainą degalinės ekrane, ir kad apie mažmeninės kainos pasikeitimą ji privalėtų pranešti duomenų kaupikliui. Taip ne tik bus užtikrinta, kad vartotojas gaus naujausią mažmeninę kainą, bet ir bus išvengta rizikos, kad centrinė įstaiga atskleis agregatoriui ir galiausiai viešai paskelbs savo būsimus ketinimus dėl kainų nustatymo.

Vienas iš pagrindinių šios atvirų duomenų sistemos tikslų – pateikti visiškai tikslius ir naujausius duomenis, geriausia realiuoju laiku, kad vartotojai galėtų ieškoti pagal naujausias kainas. Kitose šalyse taikomos privalomos degalų kainų skaidrumo schemos skiriasi pagal tai, per kiek laiko mažmenininkas turi pranešti apie kainos pokytį – nuo penkių minučių Vokietijoje iki 30 minučių Austrijoje ir Kvinslande (Australija). Nustatydami, koks laikotarpis yra proporcingas ir pagrįstas, atsižvelgėme į daugelį veiksnių: turimus duomenų pranešimo būdus; praktines sąlygas, kurias turi taikyti mažmeninės prekybos įmonės, kad galėtų laikytis schemos reikalavimų (koordinuoti kainų pokyčius iš ne prekybos vietos, atnaujinti skaitmeninius degalinių ekranus, aptarnauti degalinėje vairuotojus, kurie skaitmeniniame ekrane matė ankstesnę kainą, ir pakeisti degalinių kainas); mažmenininkams tenkančią naštą ir sąnaudas bei jų pusiausvyrą su tikslu užtikrinti, kad vartotojai gautų naujausius ir tikslius duomenis ir nebūtų klaidinami.

Siūlome, kad mažmeninės degalų kainos pasikeitimus PFS turi pranešti per 30 minučių nuo kainos pasikeitimo degalinėje. Nors tikimasi, kad kai kurios PFS galėtų pranešti apie kainų pokyčius daug greičiau, manome, kad 30 minučių yra protingas ir praktiškas terminas įvairialypėje rinkoje.

Svarstėme, ar nereikėtų šiek tiek pratęsti mažesnių ar nutolusių PFS pranešimo apie kainų pokyčius terminą, kad joms nebūtų užkrauta nereikalinga našta, tačiau manėme, kad dėl to kiltų pavojus, jog vartotojai vėluos sužinoti naujausią kainą. Siekėme sumažinti nereikalingą naštą, užtikrindami, kad būtų tinkamų metodų (kaip nurodyta pirmiau), kad jie galėtų lengvai pranešti apie kainų pokyčius per sutartą laikotarpį.

Taip pat svarstėme, ar PFS turėtų pranešti apie kainas kas 24 valandas, net jei kaina nepasikeitė, kad vartotojai būtų tikri, jog rodoma kaina yra dabartinė. Tačiau manome, kad tai būtų nereikalinga našta PFS, ypač mažesnėms ir nutolusioms PFS. Manome, kad jei kiekvienas kainos pokytis bus pažymėtas laiko žyma, kurią vartotojas aiškiai matys kainų palyginimo priemonėje, ir jei bus užtikrintas griežtas šios sistemos vykdymas, siekiant užtikrinti, kad PFS jos laikytųsi, tai turėtų suteikti vartotojams reikiamą garantiją, kad jų turima informacija yra aktuali. Todėl jei kaina nepasikeitė nuo vienos dienos iki kitos, nesitikėtume, kad PFS vėl pateiks duomenis – tik tada, kai kaina pasikeis. Dauguma kitų PFS teikiamų duomenų, pavyzdžiui, vietos adresas, parduodamų degalų rūšys ir pan., nesikeis reguliariai ar dažnai, tačiau jei ir kai jie pasikeis, tikėtumesi, kad apie šiuos pokyčius taip pat bus pranešta per 30 minučių.

Dalijimasis duomenimis

Visą atvirų duomenų sistemos naudą galima maksimaliai išnaudoti tik tada, kai duomenimis laisvai ir atvirai dalijamasi su trečiosiomis šalimis. Todėl siūlome, kad agregatorius laisvai ir atvirai dalytųsi PFS pateiktais duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios nori jais naudotis. Tai galėtų būti ne tik kainų palyginimo priemones teikiančios programėlės ir interneto svetainės, bet ir kitos PFS, kitų tipų organizacijos, vyriausybė ir privatūs asmenys. Taip pat siūlome, kad šiais duomenimis būtų dalijamasi per API arba perduodant duomenų rinkmenas, nes suprantame, kad tai yra įprasti informacijos iš agregatoriaus sklaidos būdai esamoms kainų palyginimo priemonėms.

API – tai automatinis tiesioginis masinis duomenų įkėlimas. API nurodo, kaip skirtinga programinė įranga turėtų sąveikauti tarpusavyje, o failai atgal siunčiami greičiau ir su mažesne žmogiškosios klaidos galimybe. Mūsų supratimu, būtų galima integruoti API kaip nurodytą formatą, kuriuo būtų dalijamasi su trečiosiomis šalimis, ir jį būtų galima integruoti į daugumą PFS sistemų.

Duomenų rinkmena taip pat vadinama tekstine duomenų baze, joje duomenys saugomi paprastu tekstiniu formatu. Failas neturi hierarchinės atskirų elementų struktūros, kiekviena eilutė reiškia vieną įrašą, o kiekvienas įrašas išskiriamas skirtukais, pavyzdžiui, kableliais arba skirtukais. Galutinis naudotojas taip pat gali nuspręsti, kokio formato failą atsisiųsti. Suprantame, kad tai yra įprastas formatas, skirtas dalytis kainų duomenimis su esamomis kainų palyginimo priemonėmis, ir jį būtų galima integruoti su dauguma sistemų.

Laisvas dalijimasis duomenimis suteiks komercinių galimybių novatoriškoms trečiųjų šalių programėlėms ir interneto svetainėms pasiūlyti vartotojams realiuoju laiku palyginti degalų kainas ir paskatins ekonomikos augimą. Pripažįstame, kad dalijimasis duomenimis su PFS gali padidinti PFS kainų slaptų susitarimų riziką (apie tai išsamiau kalbama vėliau), tačiau manome, kad užtikrinus, jog duomenys būtų kuo prieinamesni visiems vartotojams ir konkurentams, bus galima maksimaliai padidinti konkurencijos didinimo naudą ir sumažinti slaptų susitarimų riziką.

Vykdymas

Atvirų duomenų sistemos laikymasis bus labai svarbus, kad ji būtų sėkminga ir būtų pasiekta nauda. Veiksmingas vykdymo užtikrinimas atgraso nuo reikalavimų nesilaikymo, galimų pažeidimų ir mažina antikonkurencinės praktikos rinkoje riziką. Be tinkamo vykdymo užtikrinimo teisės aktų veiksmingumas mažėja.

Bendradarbiaudami su PFS teiksime paramą ir gaires, būtinas sklandžiam reglamentų įvedimui užtikrinti, ir padėsime laikytis teisės aktų reikalavimų.

Siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi reglamentų, pasinaudosime DPDI įstatymo projekto 3 dalies nuostata dėl “duomenų reglamentų vykdymo užtikrinimo”. Reglamentais “vykdymo užtikrinimo pareigūnui” gali būti suteikti tyrimo įgaliojimai, įskaitant įgaliojimus reikalauti pateikti informaciją, taip pat įgaliojimus įeiti į patalpas, tikrinti, atlikti kratą ir konfiskuoti.

Numatome, kad jei vykdymo užtikrinimo institucija mano, kad buvo pažeisti reglamentuose nustatyti reikalavimai, ji gali įteikti pažeidimą padariusiam asmeniui pranešimą, kuriame aprašomi veiksmai, kurių reikia imtis, kad pažeidimas būtų pašalintas, ir iki kada. Jei asmuo nevykdo pranešimo apie reikalavimų laikymąsi, vykdymo užtikrinimo institucija gali skirti civilinę baudą, kuri bus nustatyta reglamentuose.

Bet koks vykdymo užtikrinimas turės būti sąžiningas ir proporcingas ir užtikrinti, kad PFS nebūtų baudžiami už aspektus, kurių jie negali kontroliuoti. Civilinės nuobaudos bus skiriamos vykdymo užtikrinimo institucijos nuožiūra, ir mes tikimės, kad prieš jas skirdama ji atsižvelgs į įvairius veiksnius.

Tikimės, kad bus užtikrintas sąžiningas procesas, todėl į reglamentus greičiausiai bus įtraukta išsami informacija apie tai, kaip vykdymo užtikrinimo institucija įgyvendins skundų nagrinėjimo, sprendimo peržiūros ir skundų dėl vykdymo užtikrinimo institucijos priimtų sprendimų pateikimo teismui ar tribunolui procedūras.

Finansavimas

Atvirų duomenų sistemai sukurti, įgyvendinti ir vykdyti reikės lėšų, ypač agregatoriaus ir vykdytojo funkcijoms atlikti, tačiau gali būti ir kitų susijusių išlaidų.

Vadovaujantis Vyriausybės gairėmis dėl viešųjų lėšų valdymo ir DPDI įstatymo projektu, galimi keli finansavimo modelių variantai:

 • Pagal šį modelį atvirų duomenų sistemos išlaidos būtų padengiamos iš bendrųjų mokesčių per konsoliduotąjį fondą.
 • Visiškas arba dalinis mokesčių finansavimas: alternatyva būtų apsvarstyti galimybę padengti išlaidas iš mokesčių, rinkliavų arba PFS mokesčio, kad mokesčių mokėtojų sąnaudos būtų neutralios. Atsižvelgiant į DPDI įstatymo projekto nuostatas, taikant šį metodą būtų galima finansuoti visas atvirų duomenų sistemos išlaidas arba jas papildyti iždo lėšomis, skirtomis tam tikroms išlaidoms padengti. Toliau dirbama siekiant nustatyti, kaip tai galėtų veikti, įskaitant tai, kas galėtų būti finansuojama iš mokesčio, kas mokėtų mokestį ir kaip jis būtų apskaičiuojamas

Iššūkiai ir rizika / Parama ir gairės

Pripažįstame, kad tai bus naujas reikalavimas PFS ir iškils naujų iššūkių, susijusių su technologijomis ir darbo būdais, ypač atskiroms PFS. Tačiau vyriausybė norėtų kuo geriau paremti PFS šiame procese, jei iš pradžių, įgyvendinimo metu ar pradėjus veikti sistemai prireiktų papildomos paramos.

Kainų slaptas susitarimas

Kainų slaptas susitarimas – tai toks susitarimas, kai įmonės, kurios yra konkurentės, susitaria ar kitaip veikia kartu, kad suderintų kainas ir padidintų mažmeninės prekybos maržas, taip susilpnindamos konkurenciją rinkoje, dėl to visi susiję mažmenininkai gauna didesnį pelną, o vartotojai – didesnes kainas.

Konkurencija skatina įmones tobulėti ir diegti naujoves vartotojų labui. Jungtinėje Karalystėje galioja 1998 m. Konkurencijos įstatymas, kurio vykdymą užtikrina CMA, siekdama užtikrinti, kad įmonės konkuruotų sąžiningai ir būtų apsaugotos nuo kitų įmonių nesąžiningų veiksmų.

Didesnis skaidrumas taikant atvirų duomenų sistemą, pagal kurią informacija dalijamasi atvirai, nemokamai ir “realiuoju laiku”, potencialiai gali padidinti kainų slaptų susitarimų ir (arba) antikonkurencinio keitimosi neskelbtina komercine informacija apie kainas tarp PFS riziką. Bet kuris iš šių atvejų teoriškai galėtų lemti, kad kainos susilygintų ir būtų didesnės nei kitu atveju, o tai sukeltų nenumatytų pasekmių vartotojams.

EBPO Konkurencijos komitetas pažymėjo, kad, nors viešos informacijos apie kainas internete, mobiliuosiuose įrenginiuose ar dideliuose ekranuose degalinėse didinimas nėra nerizikingas, nes didina skaidrumą vartotojams ir mažina paieškos sąnaudas, bet taip pat gali palengvinti kainų susitarimus rinkose, kurios yra linkusios į antikonkurencinius susitarimus, dauguma ekspertų mano, kad tai naudinga konkurencijai. Taip yra todėl, kad konkurentai jau dabar atidžiai stebi vieni kitų kainas, kaip žinome, Jungtinėje Karalystėje. Todėl manoma, kad didesnio skaidrumo tarp konkurentų per atvirų duomenų sistemą trūkumų yra palyginti nedaug. Tikimasi, kad neigiamą poveikį atsvers konkurenciją skatinantis poveikis, kurį turės geriau informuoti vartotojai, kurie geriau žinos apie kainų skirtumus tarp degalinių ir todėl aktyviau rinksis degalines.

Pirmiau išdėstytais pasiūlymais siekėme sumažinti PFS slaptų susitarimų riziką:

 • nustatyti reikalavimą, kad visos JK esančios PFS dalyvautų sistemoje, siekiant užtikrinti visišką aprėptį ir vienodas sąlygas visoms PFS.
 • rinkimo, tvirtinimo ir dalijimosi informacija procesą pavesti vykdyti trečiajai šaliai, kad PFS negalėtų tiesiogiai keistis informacija.
 • užtikrinti, kad būtų atskleidžiamos dabartinės kainos, o ne ketinimai nustatyti kainas ateityje, siekiant sumažinti informacijos jautrumą konkurencijai, nes atsakomybė pranešti apie kainų pokyčius tenka ne centrinei įstaigai, o atskiroms PFS
 • užtikrinti atvirą ir laisvą duomenų prieinamumą, kad jie būtų kuo labiau prieinami visiems konkurentams ir vartotojams, ir garantuoti turimos informacijos lygiavertiškumą
  nustatyti vykdymo užtikrinimo planus dėl taisyklių nesilaikymo, siekiant užtikrinti, kad tiksli informacija būtų pateikiama nedelsiant
 • sukurti nuolatinę kelių transporto degalų kainų stebėsenos funkciją (žr. kitą skyrių), kuri stebėtų kelių transporto degalų kainas ir galėtų patarti vyriausybei dėl galimų intervencinių priemonių poreikio siekiant pagerinti konkurenciją ar vartotojų padėtį.

Taip pat apsvarstėme kitas galimas priemones, kurios galėtų sumažinti slaptų susitarimų dėl kainų riziką, tačiau nusprendėme jų netaikyti, įskaitant:

 • uždrausti PFS didinti kainas dažniau nei vieną kartą per dieną, tačiau neriboti kainų mažinimo, kaip yra Austrijoje – manome, kad vyriausybė neprivalo reguliuoti kainų nustatymo proceso rinkoje, kurioje nėra kliūčių keisti tiekėją
 • kainų palyginimo priemonių ribojimas, kad vartotojams būtų rodomos tik penkios pigiausios degalų kainos tam tikroje vietovėje, kaip tai daroma kai kuriose Jungtinėje Karalystėje veikiančiose priemonėse – manome, kad tai apribotų vartotojų galimybes priimti sprendimus remiantis išsamiais duomenimis, nes vartotojai nebūtinai ieško pigiausios PFS, bet tokios, kuri siūlo ir kitas paslaugas.
 • reikalavimas, kad PFS iki tam tikro laiko praneštų degalų kainas kitai dienai, neleidžiant jokių papildomų pakeitimų, kaip yra Vakarų Australijoje – nemanome, kad vyriausybei būtina reguliuoti kainų nustatymo procesą rinkoje, kurioje nėra kliūčių keisti tiekėją.
 • apriboti agregatoriaus galimybę dalytis duomenimis su PFS ir dalytis jais tik su kainų palyginimo įrankiais – manome, kad taip būtų apribotas duomenų atvirumas, o PFS galėtų prieiti prie duomenų kitais būdais, pavyzdžiui, iškrapštydami tinklalapius.

Bendras plano modelis

1 pav. Bendras atvirų duomenų schemos projektas. Nuolatinė kelių degalų kainų stebėsenos funkcija

Vyriausybė turėtų sukurti nuolatinę kelių transporto priemonių degalų kainų stebėsenos funkciją atitinkamoje viešojoje įstaigoje ir suteikti jai įgaliojimus rinkti informaciją, kad būtų galima stebėti rinkos pokyčius tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu, pereinant prie grynojo nulio, nuolat tikrinti kainas (daryti spaudimą mažmenininkams išlaikyti žemas kainas) ir svarstyti, ar gali prireikti tolesnių veiksmų siekiant apsaugoti vartotojus.

Stebėsenos funkcijos organas

Vyriausybė nusprendė, kad stebėsenos funkciją geriausiai gali atlikti CMA.

Atsižvelgdama į neseniai atliktą šio sektoriaus rinkos tyrimą, CMA turi žinių ir patirties kelių transporto degalų rinkoje. Svarstėme kitas viešąsias įstaigas, kurios galėtų imtis šios funkcijos, tačiau tai būtų neįmanoma iš esmės nepakeitus jų kompetencijos ir nepriėmus naujų pirminių teisės aktų.

Pagal 2002 m. Įmonių įstatymą CMA jau vykdo su naujuoju vaidmeniu susijusias funkcijas, visų pirma:

 • 5 skirsnyje CMA suteikiama bendroji funkcija gauti, kaupti ir tikrinti informaciją, susijusią su konkurencijos ir vartotojų apsaugos klausimais.
 • 6 skirsnyje CMA suteikiama teisė propaguoti visuomenei konkurencijos teikiamą naudą vartotojams ir ekonomikai. Pagal jį CMA gali skelbti mokomąją medžiagą arba dalyvauti švietimo veikloje (pvz., seminaruose ar paskaitose), arba remti kitų panašia veikla užsiimančių asmenų veiklą.
 • 7 skirsnis leidžia CMA teikti pasiūlymus vyriausybei dėl klausimų, susijusių su konkurencija bet kurioje Jungtinės Karalystės rinkoje, ir leidžia ministrams prašyti CMA patarimų ar pasiūlymų, susijusių su jos funkcijomis.

Tikslai ir nauda

Stebėsenos funkcijos tikslas – sustiprinti kelių transporto degalų kainų stebėseną. Tikėtina, kad intensyvesnė stebėsena duotų keletą privalumų:

 • Tai atgrasytų kelių transporto paslaugų teikėjus nuo veiksmų, kurie dar labiau susilpnintų konkurenciją rinkoje, ir galėtų padėti sumažinti kainas vartotojams.
 • Nuolat vertinti konkurencijos rinkoje veiksmingumą, kad būtų galima patarti vyriausybei, jei ir kada reikėtų tolesnio įsikišimo.

Tikslas

Stebėsenos funkcija bus susijusi su benzinu ir dyzeliniais degalais, nes CMA, atlikdama rinkos tyrimą, nustatė, kad būtent ši sritis kelia susirūpinimą.

Stebėsenos funkcijos vaidmuo bus toks:

 • vertinti konkurenciją Jungtinės Karalystės mažmeninėje kelių transporto degalų rinkoje.
 • reguliariai viešai teikti vyriausybei naujausią informaciją apie konkurencijos būklę nacionaliniu ir vietiniu lygiu Jungtinės Karalystės mažmeninėje kelių degalų rinkoje.
 • periodiškai nagrinėti svarbius aktualius klausimus Jungtinės Karalystės mažmeninės kelių transporto degalų rinkos srityje, pavyzdžiui, galimus konkurencijos pokyčius tam tikrų degalų rūšių ar regionų rinkoje.
 • vidutinės trukmės laikotarpiu teikti vyriausybei patarimus dėl galimų intervencinių priemonių poreikio siekiant pagerinti konkurenciją ar vartotojų padėtį.
 • svarstyti bet kokių taisomųjų priemonių, kurios gali būti įvestos JK mažmeninėje kelių transporto degalų rinkoje, veiksmingumą.
 • teikti kontaktinę informaciją vairuotojams ar vietos bendruomenėms, susirūpinusiems dėl konkrečių konkurencijos problemų jų vietovėse.

Informacijos rinkimo įgaliojimai

CMA rekomendavo, kad viešajai įstaigai, kuriai pavesta vykdyti stebėsenos funkciją, būtų suteikti privalomi įgaliojimai rinkti informaciją, kad ji galėtų veiksmingai atlikti šią funkciją. Taip yra todėl, kad kelių transporto degalų rinkos yra sudėtingos ir nepastovios, ir dėl to, kad, remiantis ribota informacija, sunku pateikti tinkamą įžvalgą.

2002 m. Įmonių įstatymo 5 skirsnyje CMA, be kita ko, numatyta funkcija rinkti informaciją, tačiau nesant konkrečių įgaliojimų rinkti informaciją, CMA tai gali daryti tik savanoriškai. Todėl vyriausybė iš dalies pakeitė Skaitmeninių rinkų, konkurencijos ir vartotojų įstatymo projektą [27 išnaša], kad CMA būtų suteikti privalomi informacijos rinkimo įgaliojimai stebėsenos funkcijai vykdyti.

Informacijos rinkimo įgaliojimai yra panašūs į įgaliojimus, kuriais CMA gali naudotis atlikdama rinkos tyrimą arba rinkos tyrimą. Įgaliojimai suteiks CMA galimybę prašyti informacijos iš įmonių, kurios užsiima benzino ir dyzelino platinimu, tiekimu ar mažmenine prekyba. Gautą informaciją CMA naudos stebėsenos funkcijai atlikti, kaip nurodyta pirmiau pateiktame “tikslo” punkte.

CMA galės įgyvendinti įgaliojimus taip pat, kaip ir rinkos tyrimo ar tyrimo metu. Šiais įgaliojimais bus naudojamasi tik tais atvejais, kai nuolat nesilaikoma reikalavimų, ir tikimės, kad CMA pirmiausia sieks bendradarbiauti su įmonėmis, kad jos galėtų įvykdyti prašymus. Spręsdama, ar skirti nuobaudą ir kokio dydžio nuobaudą skirti, CMA atsižvelgs į konkretaus pažeidimo aplinkybes.

Kaip nustatyta iš dalies pakeistame DMCC įstatymo projekte, tai apims:

 • Civilinės sankcijos įmonei už informacijos prašymų nevykdymą be pateisinamos priežasties. CMA galės skirti nuobaudas už reikalavimų nevykdymą, kaip ir rinkos tyrimo ar tyrimo atveju, ir konsultuosis bei paskelbs gaires, kaip ji naudosis teisės aktuose nustatytais informacijos rinkimo įgaliojimais, kad įmonės suprastų, kaip tai bus daroma.
 • Baudžiamosios sankcijos už sunkius pažeidimus. Nusikalstama veika bus laikoma, jei asmuo sunaikins, suklastos ar nuslėps informaciją, kurios prašė CMA, arba pateiks CMA melagingą ar klaidinančią informaciją. Didžiausia bausmė, nuteisus pagal sutrumpintą nuosprendį, bus bauda, neviršijanti teisės aktuose nustatyto maksimalaus dydžio, o nuteisus pagal kaltinamąjį aktą – laisvės atėmimas iki 2 metų arba bauda, arba ir viena, ir kita. Be to, jei bus įrodyta, kad juridinio asmens padarytas nusikaltimas buvo padarytas pritarus arba nuolaidžiaujant to juridinio asmens pareigūnui, šis pareigūnas taip pat galės būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn ir baudžiamas.

Į CMA turimus įgaliojimus įtraukta galiojimo pabaigos sąlyga, t. y. jie nustos galioti praėjus penkeriems metams nuo jų įsigaliojimo, o valstybės sekretoriui atlikus peržiūrą ir priėmus vėlesnius reglamentus jų galiojimas gali būti pratęstas.

Poveikis

Kartu su šiomis konsultacijomis paskelbtame poveikio vertinime pateiktas naudos ir sąnaudų, susijusių su atvirų duomenų sistema ir aprašyta stebėsenos funkcija, įvertinimas. Apskaičiavome, kad JK PFS iš viso patirs nedideles metines grynąsias neigiamas tiesiogines išlaidas – apie 4,4 mln. svarų sterlingų (pagal mūsų pagrindinį scenarijų). Ši suma pasiskirsto taip:

 • Apskaičiuota, kad metinės administracinės išlaidos, susijusios su degalų kainų ir kitos informacijos teikimu agregatoriui, visoms JK PFS sudarys 4,4 mln. svarų sterlingų.
 • Apskaičiuota, kad visos visų PFS bendros išlaidos, susijusios su susipažinimu su teisės aktuose nustatytos atvirų duomenų sistemos reikalavimais ir stebėsenos funkcija, sudaro 0,04 mln. svarų sterlingų.
 • Atvirų duomenų sistema netiesiogiai bus naudinga vartotojams, nes benzino ir dyzelino kaina sumažės 3 pensais už litrą (taip manome pagal mūsų pagrindinį scenarijų). Apskaičiuota, kad per 10 metų laikotarpį JK vartotojai sutaupys 10,1 mlrd. svarų sterlingų, o tai yra įmonių ir vyriausybės pervedamos lėšos.
 • Vyriausybė taip pat patirs išlaidų, susijusių su atvirų duomenų sistemos sukūrimu (pavyzdžiui, subrangos sutartis su įmone, kuri veiktų kaip kaupiklis ir t. t.), kurios, mūsų vertinimu, bus mažesnės nei 5 mln. svarų sterlingų per metus.

Yra ir kitų schemos privalumų, kurių šiuo metu negalėjome įvertinti pinigine išraiška. Pavyzdžiui, nauda novatoriškoms įmonėms, kurios naudodamos atvirus duomenis kuria arba tobulina kainų palyginimo priemones. Tačiau šią naudą ketiname įvertinti pinigais galutiniame poveikio vertinime, kai nustatysime atvirų duomenų sistemos taisykles.

Priedas. Konsultacijų klausimai

1 klausimas: Ar turite apytikrį JK vairuotojų, kurie šiuo metu naudojasi kainų palyginimo priemonėmis, skaičių?
2 klausimas: Ar žinote apie kitas kainų palyginimo priemones, kurių neįtraukėme į šį sąrašą?
3 klausimas: Ar yra kokių nors papildomų būdų, kaip trečiosios šalys galėtų naudoti degalų kainų duomenis, išskyrus kainų palyginimo ir (arba) navigacijos priemones, kad būtų kuo labiau padidinta jų nauda vartotojui?
4 klausimas. Siūlome, kad agregatoriaus modelis yra praktiškiausias ir veiksmingiausias būdas įgyvendinti atvirų duomenų schemą Jungtinėje Karalystėje ir turėtų atitikti nustatytus tikslus. Ar sutinkate?
5 klausimas: Ar yra kokių nors aplinkybių, į kurias turėtume atsižvelgti taikydami šį agregatoriaus modelį?
6 klausimas: Kokie yra agregatoriaus modelio pavojai ir kaip juos būtų galima sumažinti?
7 klausimas. Siūlome, kad visos Jungtinės Karalystės PFS privalėtų dalyvauti atvirų duomenų sistemoje. Ar sutinkate?
8 klausimas: Ar sutinkate su siūlomais duomenimis, kuriuos reikia teikti?
9 klausimas: Ar yra kokių nors kitų duomenų, kuriuos, jūsų nuomone, reikėtų teikti?
10 klausimas: Siūlome šiuos ataskaitų teikimo būdus: internetinis portalas, taikomųjų programų sąsajos (API) sistema, SMS žinutės ir interaktyvusis balso atsakiklis (IVR). Ar yra kitų metodų, kuriuos turėtume apsvarstyti galimybę įtraukti arba panaikinti, jei jie nėra būtini?
11 klausimas: Ar yra kitų ataskaitų teikimo metodų, kuriuos turėtume apsvarstyti PFS, neturinčioms patikimo interneto ryšio?
12 klausimas: Ar yra tokių PFS, kurios negalėtų naudoti nė vieno iš šių metodų, kad praneštų apie kainų pokyčius?
13 klausimas: Siūlome, kad už mažmeninių kainų pokyčius turėtų būti atsakinga kiekviena atskira PFS. Ar sutinkate?
14 klausimas: Siūlome, kad PFS privalo pranešti apie mažmeninių kainų pokyčius agregatoriui per 30 minučių nuo kainos pasikeitimo. Ar sutinkate, kad tai protingas terminas?
15 klausimas: Ar yra tam tikrų rūšių PFS, kuriems būtų sunku laikytis 30 minučių reikalavimo, jei taip, kaip jiems būtų galima padėti?
16 klausimas. Siūlome, kad 1 lentelėje nurodytais ne asmens duomenimis būtų galima atvirai ir laisvai dalytis su bet kokia trečiąja šalimi, kuri pageidauja juos gauti. Ar sutinkate?
17 klausimas: Siūlome, kad duomenų kaupiklis turėtų dalytis duomenimis su trečiosiomis šalimis naudodamas API arba perduodamas plokščiąsias rinkmenas. Ar sutinkate?
18 klausimas: Ar yra konkrečių apribojimų, kuriuos turėtume nustatyti dėl to, kaip trečiosios šalys naudoja duomenis?
19 klausimas. Jei duomenų kaupiklis ne tik vykdytų savo kaupiklio funkciją, bet ir teiktų vartotojams kainų palyginimo priemonę, ar jums tai keltų kokių nors abejonių?
20 klausimas. Ar reikėtų atsižvelgti į tuos vartotojus, kurie neturi skaitmeninės prieigos arba turi mažiau galimybių naudotis skaitmeninėmis kainų palyginimo priemonėmis?
21 klausimas: Ar yra būdų, kaip padaryti šiuos duomenis labiau prieinamus vartotojams?
22 klausimas: Kuri valdžios institucija geriausiai tinka būti paskirta atvirų duomenų sistemos “vykdytoja”?
23 klausimas: Ar turite nuomonių dėl bendro siūlomo požiūrio į šiame skirsnyje išdėstytą atvirų duomenų sistemos vykdymo užtikrinimo metodą?
24 klausimas. Į kokius veiksnius turėtų atsižvelgti vykdymo užtikrinimo institucija, prieš skirdama civilines baudas?
25 klausimas: Koks turėtų būti civilinių baudų intervalas ir dydis? Prašome pateikti motyvus.
26 klausimas: Ar vyriausybė turėtų apsvarstyti galimybę išskirtinėmis aplinkybėmis taikyti baudžiamąsias veikas?
27 klausimas: Kaip galėtume geriausiai padėti PFS užtikrinti, kad jie laikytųsi atvirų duomenų sistemos reikalavimų ir taisyklių?
28 klausimas: Ar turėtume ištirti dalinį ar visišką mokesčių finansavimą, atsižvelgiant į DPDI įstatymo projekto nuostatas?
29 klausimas: Kokia yra su mokesčiu susijusi rizika ir iššūkiai?
30 klausimas. Ką vyriausybė gali padaryti, kad padėtų PFS pereiti prie teisės aktais nustatytos atvirų duomenų sistemos prieš jai įsigaliojant ir jai veikiant?
31 klausimas: Kokias dar priemones reikėtų apsvarstyti, kad sumažintume slaptų susitarimų dėl kainų riziką?
32 klausimas: Ar yra kitų rizikų, į kurias neatsižvelgėme?
33 klausimas: Tikimės, kad perėjimas prie grynojo nulio bus ypatingas klausimas, į kurį stebėsenos funkcija atsižvelgs atlikdama savo funkcijas ir apsvarstys jo poveikį. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu?
34 klausimas: Siūlome, kad stebėsenos funkcija skelbtų metinę ataskaitą, o per metus – dvi ar tris tikslesnes atnaujintas ataskaitas. Ar pritariate tokiam požiūriui?
35 klausimas: Kokius aktualius klausimus ar temas turėtų nagrinėti stebėsenos funkcija?
36 klausimas: Kaip stebėsenos funkcija turėtų nuspręsti, kokius aktualius klausimus ar temas nagrinėti?
37 klausimas: Kaip vyriausybė ir CMA gali padėti įmonėms laikytis informacijos prašymų?

Šaltinis: “Closed consultation: Empowering drivers and boosting competition in the road fuel retail market: open data scheme and ongoing monitoring function for road fuel prices

Dalintis:
0 0 balsai
Straipsnio vertinimas
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Rodyti visus komentarus

Naujausi akcijų leidiniai